Ce credem?

Suntem o biserica reformată, prin aceasta ne referim la teologia și închinarea noastră. În al doilea rând suntem o biserică prezbiteriană ceea ce descrie modul nostru de conducere a bisericii prin prezbiteri și afilierea noastră denominațională cu Biserica Internaționala Prezbiteriana (IPC).

În privința modului de raportare la biserica istorică suntem o biserică confesională, adică consideram crezurile apostolice ca fiind rezumate fidele ale învățăturii creștine istorice și aderăm cu convingere la o mărturisire de credință istorică, mai exact la Mărturisirea de Credință de la Westminster.

Alte mărturisiri istorice

De asemenea biserica noastră consideră documente istorice numite „Cele trei forme de unitate”: Mărturisirea Belgiană, Canaoanele Sinodului din Dort și Catechismul de la Heidelberg ca fiind sistematizări fidele ale învățăturii Scripturii.

Ca și afiliere denominațională suntem o plantare de biserică sub grija și autoritatea „International Presbyterian Church”, prezbiteriul european. Prima biserică IPC din Romania a fost înfințată la Timișoara în 2003 de către pastorul Liviu Lepadatu, cel care este și prezbiterul supraveghetor asupra plantării de la Sibiu împreună cu comitetului de plantare a bisericilor (Liviu Lepădatu, Leo Proot și Phil Davis). Mai multe detalii despre istoria denominației IPC puteti gasi aici.

Valori

Distinctive teologice:

1. Scriptura: Credem că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fără erori, și că în Scriptură avem tot ceea ce este necesar pentru viață și evlavie, astfel încât să fim un popor al lui Dumnezeu complet echipat pentru orice lucrare bună. Scriptura este sursa supremă a adevărului absolut și ne arată cine este Dumnezeu, cum este El, cine suntem noi și de ce ne aflăm aici. Numai prin Scriptură ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și astfel să găsim adevărata libertate care ne transformă viața. Biserica are ca temelie, rădăcină și putere înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în Cuvântul Său. Noi căutăm să predicăm Cuvântul (învățătură), să auzim Cuvântul (citire), să cântăm Cuvântul (psalmi), să ne rugăm Cuvântul (mărturisirea păcatelor), să vedem Cuvântul (sacramentele) și să trăim Cuvântul (ucenicie).

2. Adevărul în dragoste: Adesea, ca oameni, avem dorința de a le spune altora adevărul, dar nu suntem la fel de deschiși când vine vorba de a auzi adevărul despre noi înșine. Credem cu tărie în ceea ce spune Domnul Isus despre adevăr, că acesta ne va face liberi. Dar, în același timp, recunoaștem că Adevărul trebuie spus cu dragoste, cu compasiune sinceră și cu dorința de a fi de ajutor celui căruia i se adresează. La urma urmei, Adevărul este o persoană iubitoare: Domnul Isus; și vrem să fim asemenea Lui în felul în care comunicăm. Nu vrem să compromitem adevărul, dar, în același timp, vrem să fim instrumente în mâna Lui pentru a aduce speranță și viață celor din jurul nostru prin cuvintele noastre. Izvorul din care primim puterea și resursele pentru a arăta această dragoste creștină este dragostea lui Isus, pe care noi înșine am primit-o doar prin harul suveran divin și nu prin meritele noastre.

3. Închinarea biblică: Închinarea din Noul Legământ este reglementată de Biblie și se dorește a fi simplă. Elementele închinării sunt reglementate de Cuvânt. Închinarea noastră este confesională, liturgică, simplă, Cristocentrică și reverențioasă. Dorim să fim o biserică intențională și misională, care este lumină și sare pentru lumea din jurul nostru în tot ceea ce cuprinde oamenii, cultura și societatea.
Noi credem că cu toții avem nevoie de o înțelegere clară a cine este Cristos și a ceea ce a făcut El pentru noi pentru a ne închina Lui într-un mod acceptabil înaintea lui Dumnezeu. De asemenea trebuie să înțelegem corect cine am fost noi în starea noastră de păcat și cine suntem acum în Cristos și astfel închinarea noastră să poate fi fundamentul unei comunități sănătoase. Biserica care integrează familiile, adică cea în care părinții și copiii se închină împreună, așa cum o fac în casele lor în timpul săptămânii, este cea mai bună expresie a planului multi-generațional al lui Dumnezeu cu familia Sa, Biserica.

4. Comunitate autentică: Noi credem că viața nu a fost niciodată intenționată să fie trăită de unul singur. Ea a fost concepută de Dumnezeu să fie trăită într-o comunitate autentică, în care zilnic ești împreună cu alți urmași ai Domnului Isus încurajându-vă reciproc la dragoste și la fapte bune. Această comunitate nu numai că inspiră creșterea și maturizarea spirituală, dar este și atractivă pentru cei care nu Îl cunosc încă pe Domnul Isus. Ioan 13:34-35, Faptele Apostolilor 2:42-47, Romani 1:11-12, Romani 12:9-13

5. Marea trimitere: Ne-am angajat să fim martori ai lui Cristos în lumea din jurul nostru, căutând să fim lumină și sare pentru a putea să facem ucenici acolo unde Domnul ne-a pus pe fiecare. Credem că misiunea nu este un program la care ne angajăm, ci un stil de viață prin care suntem definiți. Credem cu tărie că Dumnezeu a adus în mod strategic oameni în viețile noastre, fie că sunt vecini, colegi de serviciu, membri ai familiei sau străini, pentru ca noi să-i ajutăm să experimenteze prezența și puterea lui Dumnezeu împărtășind cu ei evanghelia. Prin trăirea misională se proclamă Evanghelia în mod natural și acest lucru duce și la creșterea Bisericii într-un mod sănătos (Mica 6:8, Matei 25:31-40, 1 Corinteni 9:19-22, 1 Ioan 3:17-18).

Distinctivele comunității:

6. Mandatul cultural – transformarea culturii pentru Regele Isus. Credem că este chemarea noastră să fim generoși cu tot ceea ce avem. Tot ceea ce avem ne-a fost dat de Dumnezeu, așa că abordăm timpul, bunurile și resursele noastre cu o atitudine de administratori, nu de proprietari. Credem că generozitatea este contagioasă și, pe măsură ce dorim să inundăm orașul nostru cu generozitatea lui Hristos, și alții vor dori să ni se alăture! Credem ca Isus este regele Universului și El vrea să răscumpere nu doar indivizi ci și culturi, de aceea ne propunem să fim activ implicați în viața orașului nostru cu un scop răscumpărător. Proverbe 11:24, Luca 6:37-38, 2 Corinteni 9:7, 1 Timotei 6:17-19

7. Educație creștină dintr-o perspectivă creștină asupra lumii. Vrem să oferim bisericii și familiilor noastre o viziune biblică asupra lumii. Credem că Biblia este inerantă și ne oferă cea mai clară imagine despre cine este Dumnezeu și ce dorește El pentru viețile noastre. Biblia devine astfel lentila prin care privim toate aspectele vieții din lumea noastră și prin care ne trăim viața de zi cu zi. Romani 12:2, 2 Timotei 3:16-17, Evrei 4:12

8. Multiplicarea bisericii: Credem că, pentru a ajunge la grupurile diverse de oameni din această lume, trebuie să existe expresii variate ale Bisericii lui Hristos. Nici o biserica nu poate sa adreseze singură un oraș întreg cu atât mai puțin o zonă geografică, de aceea credem ca în totdeauna va fi nevoie de noi și noi plantări de biserici. Știm, de asemenea, că cea mai bună modalitate prin care oamenii pot ajunge să-L cunoască pe Hristos este prin plantarea de biserici. Din această cauză vom fi o biserică care va continua să planteze biserici atât în România, precum și să asiste alte plantari de biserici din întreaga lume. Matei 28:19-20, Fapte 1:8, Fapte 13:2-3, Romani 15:19-21.

9. Rugăciune: Credem că toate cele de mai sus sunt imposibile în afară de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Mărturisim că suntem slabi și că avem mare nevoie de ajutorul plin de har de la Dumnezeu și că suntem, de asemenea, foarte recunoscători pentru tot ceea ce a făcut deja pentru Împărăția și slava Sa. Rugăciunea este speranța și puterea noastră.